barnrad

Nu pågår revideringsarbetet för SOMP-IT för fullt. Första nyheten är att metoden i samband med revideringen återgå till att heta SOMP-I, Structured Observeration of Motor Performance in Infants. Mer info kommer snart!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter