barnrad

KAN SJUKSKÖTERSKOR PÅ bvc ANVÄNDA somp-i?

Som en del av Kines doktorandprojekt testar hon om sjuksköterskor på BVC kan använda SOMP-I för att mäta tidig motorisk förmåga. Den första studien visade att sjuksköterskor med god förmåga kan bedöma motorisk nivå, men att det var svårar att mäta motoriskt utförande. Artiklen om studien heter "Can nurses be key players in assessing early motor development using a structured method in the child health setting?" och kan läsas i Journal of Evaluation in Clinical Practise.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter