barnrad

Barnens rörelsebyrå & UIC

Under 2015 deltog Kine i Buisness Lab, ett program i regi av Uppsala Innovation Center (UIC). Målet med programmet är att ge ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Du kan läsa mera om hennes erfarenheter på sidan 42 i UICs årsberättelse.

  • Tuula Rahikka » Kurser i höst:  ”önskar gå höstens behandlingskurs”

  • Anna Björk » Kurser i höst:  ”Hej! Är intresserad av att gå behandlingskursen till hösten! ”

  • Linnéa Hekne » Fulltecknad kurs:  ”Hej! Jag är intresserad av att gå undersökningskursen (små barns utveckling) ho..”

  • Emma Nordström » Snart fulltecknad kurs:  ”Anmäler till kursen.”

  • Kristin Malmkvist » Snart fulltecknad kurs:  ”Anmäler mig till kursen.”

-