barnrad

Kursdeltagarna bjuder med sig

Under del 2 i kursen "Motorisk undersökning av det lilla barnet" får deltagarna ta med film där de själva undersöker barn för att diskutera framför allt undersökningsteknik. Det är alltid lite jobbigt för den enskilda, men det ger mycket information och underlag för diskussion. I år har deltagarna varit flitiga och vi har alla lärt oss massor!

  • Tuula Rahikka » Kurser i höst:  ”önskar gå höstens behandlingskurs”

  • Anna Björk » Kurser i höst:  ”Hej! Är intresserad av att gå behandlingskursen till hösten! ”

  • Linnéa Hekne » Fulltecknad kurs:  ”Hej! Jag är intresserad av att gå undersökningskursen (små barns utveckling) ho..”

  • Emma Nordström » Snart fulltecknad kurs:  ”Anmäler till kursen.”

  • Kristin Malmkvist » Snart fulltecknad kurs:  ”Anmäler mig till kursen.”

-