barnrad

kurser 2019

Under 2019 kommer vi att erbjuda kurserna "Motoriska undersökning av det lilla barnet" och "Fysioterapeutisk behandling av det lilla barnet". Bedömningskursen blir under våren 2019 och anmälan har öppnat. Den efterläntade behandlingskursen blir äntligen av under hösten 2019. Anmälan till behandlingskursen öppnar 1 mars.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter