barnrad

FYSIOTERAPI FÖR DET LILLA BARNET  

En kurs i konkreta fysioterapeutiska åtgärder och praktiska råd i behandling av barn under året baserade på bedömning enligt Structured Observation of Motor Performance  in Infants (SOMP-I).

14-15 oktober och 4-5 december 2019 i Uppsala

Målgrupp: Leg sjukgymnaster/fysioterapeuter som är verksamma bland barn och som har gått kursen ”Motorisk undersökning av det lilla barnet”.

Antal deltagare: 12 personer

Mål och innehåll: Att med hjälp av en bedömning enligt SOMP-I kunna identifiera behandlingsmål i funktionella situationer, samt genomföra fysioterapI för att nå dessa mål. Kursen är riktad mot att ge fysioterapeuten konkreta praktiska förslag på behandling.

Del 2 av behandlingskursen utgår främst från deltagarnas egna filmer och frågor/frågeställningar.

Kurstillfällen: Fyra heldagar, 14-15 oktober och 4-5 december, i Uppsala. För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att planera in behandling på barn under 1 år mellan kurstillfällena för att få möjlighet att praktisk prova på övningar. Vi önskar även att du mellan kurstillfällena filmar en behandling. I kursdel 2 tittar vi på era filmer tillsammans och du får återkoppling av kursledarna och övriga deltagare. Planera därför i god tid in filmning av barn under 1 år mellan de två kurstillfällena

Kursledare: Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast och Kine Johansen, leg fysioterapeut och Med dr. Båda specialister i pediatrik. Kursen genomförs av Barnens Rörelsebyrå™.

Avgift: 6800 sek/deltagare exklusive moms. Var god ange fakturamottagare och fakturaadress i samband med anmälan.

Anmälan: "Först till kvarnen"-principen gäller, men senast 1 september 2019. Anmälan är bindande. Anmälan görs till info@barnensrorelsebyra.se

Mer information om kursen sänds efter bekräftelsen för deltagandet.